Press "Enter" to skip to content

Invallersregeling

“Mag ik in dit team invallen? Mag ik dan nog meedoen in mijn eigen team?” zijn regelmatig gestelde vragen, die hieronder hopelijk beantwoord worden.

Scheiding der competities
Startpunt is dat alle drie de competities (KNSB, SOS, SGS-viertallen) los van elkaar staan. Dus je mag in drie teams tegelijk spelen (in elke competitie één), zelfs voor drie verschillende clubs. Wat je in de ene competitie uitspookt heeft geen enkele invloed op speelgerechtigheid in de andere competitie.

Aantal keer invallen
Je mag ongestraft drie keer meedoen in een hoger team. Na de vierde keer mag je niet meer meedoen in het lagere team. Dus stel dat je bijvoorbeeld de volgende wedstrijden hebt gespeeld:

 • 2x in EP1 (KNSB)
 • 2x in EP2 (KNSB)
 • 2x in EP1 (SOS)

Dan mag je in de KNSB-competitie:

 • nog steeds in EP2 meedoen; want maar 2x in een hoger team (EP1) ingevallen. De invalbeurten in de SOS-competitie tellen niet mee.
 • niet meer in EP3 meedoen; want 4x in (EP1 + EP2) invallen is te veel.

Het bovenstaande geldt voor iedereen, zowel basisspelers als invallers. Als je te vaak in een hoger team meedoet speel je je ‘vast’ en kun je dus niet meer met je eigen (lagere) team meedoen.

Ratinggrenzen KNSB- en SOS-competitie
Basisspelers zijn spelers die onder ‘opgegeven spelers’ staan in netstand. Alle andere spelers zijn volgens de regels invallers, ook al hebben EP-teams vaak één of twee spelers extra. Om (te) sterke invallers te voorkomen, moet je aan één van de volgende regels voldoen: (1 of 2 of 3, alle drie is niet nodig)

 1. Zijn opgegeven als basisspelers in een lager team (voor basisspelers geldt dus geen ratinggrens!)
 2. Niet in een team zijn opgegeven, maar een KNSB-rating hebben die niet hoger is dan de hoogste basisspeler + X.
  • Voor de KNSB geldt X = 40 en de ratinglijst van september (?)
  • Voor de SOS geldt X = 75 en de ratinglijst van augustus
 3. Niet in een team zijn opgegeven, maar een KNSB-rating hebben die niet hoger is dan laagste basisspeler van het eerstvolgende hogere team

Viertallencompetitie
Voor de SGS-viertallencompetitie geldt het bovenstaande niet. In plaats daarvan zijn er algehele ratinggrenzen per klasse. Voor de tweede klasse geldt:

 • Het teamgemiddelde mag niet hoger zijn dan 1450
 • De individuele ratings mogen niet hoger zijn dan 1600 (zowel voor basisspelers als invallers)

Hierbij wordt de ratinglijst van augustus aangehouden.